Nalatenschap

Bij een overlijden zijn er heel wat administratieve zaken die geregeld moeten worden. Zo heeft men een Attest van Erfopvolging nodig voor het vrijgeven van de bankrekeningen. 4 maanden na het overlijden zijn de erfgenamen verplicht om een Aangifte van Nalatenschap in te dienen.

Als mede-ontwikkelaar van de successiecalculator en aangifte applicatie, welke thans gebruikt worden in het Belgisch Notariaat, kan ik u snel en met kennis van zaken bijstaan. U of uw erfgenamen krijgen een detailberekening van de te betalen erfbelasting en ik sta jullie bij in de volledige procedure. Ook indien de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) jullie om informatie vraagt, bijvoorbeeld bij (niet) geregistreerde schenkingen uit het verleden.

Iedere nalatenschap is specifiek en een adequaat ingevulde aangifte kan u of uw erfgenamen erfbelastingen besparen.

Contacteer me gerust voor meer informatie.