Prijs vermogensplanning

Een vermogensplan ontwerpen is alles behalve een eenzijdig proces. De omvang en complexiteit hangt sterk samen met jouw persoonlijke situatie en natuurlijk welke dienst je wil aanwenden. Zo zal het opstellen van een huwelijkscontract vrij rechtlijnig verlopen en zal de kost dus lager zijn. Erfovereenkomsten, schenkingen en testamenten vergen veel vaker een meer diepgaande analyse. Dat is ook broodnodig om een optimaal ontwerp te garanderen. Toch probeer ik steeds zo transparant mogelijk te zijn over de prijs.

Transparantie en werkwijze

De prijs van de vermogensplanning volgt steeds uit een specifieke werkwijze. Je komt bij mij op bezoek voor een eerste vergadering. Dat is een gesprek van een uur tot anderhalf uur, waar we zullen graven in je specifieke context. Van daaruit zullen we, al dan niet, concrete volgende stappen bepalen. Die ‘eerste vergadering’ kost je €175. Als blijkt dat er een verdere planning nodig zal zijn, dan zal deze kost verrekend worden in het forfaitaire bedrag van het ontwerp, zodat je op voorhand transparant bent ingelicht over het totale kostenplaatje. Indien nodig worden er reeds documenten opgesteld (testament, schenking, huwelijkscontract, vennootschap, …).

Efficiëntie

Om al van bij het eerste gesprek concrete acties te bepalen, is het aangewezen mij alle relevante documenten voor dat gesprek op voorhand te bezorgen. Zo kan ik ze grondig bestuderen en verloopt ons eerste gesprek snel en efficiënt. Dat bespaart je tijd en geld. Neem zeker contact met me op voor meer informatie over de prijs van je vermogensplanning!